De Loods Zorg biedt ambulante begeleiding aan cliënten met een psychiatrische achtergrond en psychosociale problematiek. Een ambulante begeleider is het eerste aanspreek punt voor de cliënt en geeft je begeleiding op een aantal levensdomeinen. Een ambulante begeleider heeft een eigen caseload en is hierin verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding, begeleidings-en evaluatieplannen, rapportage, registratie en administratie, het aanvragen en bij houden van de indicatie, het bijhouden van schriftelijke-en digitale dossiers en verslaglegging en het contact houden met naastbetrokkenen, behandelaren, en andere betrokken instanties.

Ook biedt De Loods Zorg dagbesteding aan cliënten met psychiatrische achtergrond. De Dagbesteding richt zich op het aanleren van basisvaardigheden die men ten alle tijden zal tegenkomen in het dagelijks (werkende leven) Daarbij kun je denken aan, op tijd op je werk komen, je verzorgen, samenwerken, rekening houden met elkaar, overzicht van taken hebben en afronden. Het leren van overzicht houden, zelfvertrouwen vergroten, productieve invulling van de dag. Daarbij maken we gebruik van een begeleidingsplan waarin algemene en specifieke doelen beschreven worden. De algemene doelen van de dagbesteding zijn: Zelfredzaamheid vergroten, Zelfvertrouwen vergroten, Geestelijke rust ervaren, Sociale contacten opdoen, Structuur in de week aanbrengen, Grenzen bepalen en bewaken, Leren of kunnen functioneren in teamverband.  

We hanteren de SRH-methodiek die hieronder beschreven staat: 

Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen 

Doel 

Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) ondersteunt mensen met psychische en sociale kwetsbaarheid zodat zij:  

 • Beter kunnen omgaan met kwetsbaarheid en hun talenten en mogelijkheden kunnen versterken en benutten. 
 • Doelen kunnen realiseren met betrekking tot kwaliteit van leven op het gebied van wonen, werken, leren en recreëren (levensdomeinen) en op het gebied van gezondheid, zelfmanagement, veiligheid en sociale relaties. 
 • Kunnen participeren in de door hen gewenste omgevingen, door het zo groot mogelijk maken van de kwaliteit van leefomgevingen en sociale netwerken. 
 • Het SRH is gericht op mensen met psychosociale beperkingen die door hun beperkingen niet volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. 

Doelgroep en uitsluitcriteria 

Cliënten die Psychosociale Beperking hebben/ GGZ -zorg nodig hebben of hebben gehad, zijn welkom bij de Loods Zorg 

Niet iedere zorgvraag kan door De Loods Zorg worden beantwoord. Om vooraf duidelijkheid te kunnen geven aan onze mogelijke cliënten en ketenpartners hebben wij de volgende uitsluitingscriteria vastgesteld:  

 • Actieve verslaving die een negatieve en onveilige invloed heeft op werkzaamheden binnen de Loods 
 • Vrijheidsbeperkende maatregelen 
 • Cliënten die beperkte vrijheden hebben kunnen niet deelnemen aan de activiteiten van De Loods.  
 • Ernstige lichamelijke beperking 
 • Cliënten die niet zelfredzaam zijn door lichamelijke beperkingen kunnen niet deelnemen aan de activiteiten binnen De Loods.  
 • Cliënten waarbij voorbehouden en risicovolle handelingen moeten worden toegepast kunnen niet deelnemen aan de activiteiten binnen De Loods.  

Cliënten kunnen tijdens de zorg- en dienstverlening veranderen of gedrag vertonen wat bij de intake niet is vermeld. Hierdoor kan het zijn dat De Loods Zorg niet langer de gevraagde zorg- en dienstverlening kan geven. In deze gevallen wordt de cliënt hierover geïnformeerd en krijgt de kans om zijn of haar gedrag aan te passen. Indien dit niet gebeurt zal er samen met de cliënt gezocht worden naar een passende oplossing. 

De volgende punten kunnen een rol spelen bij het besluit om de zorg- en dienstverlening te beëindigen: 

 • Onveilig voor medecliënten en/of eigen medewerkers 
 • Fysieke agressie 
 • Actieve verslaving die een negatieve en onveilige invloed heeft op werkzaamheden binnen de Loods  
 • Suïcidaliteit van cliënt 

Voor meer informatie:

Dick@deloodszorg.nl
06 51909410